ความเครียด

ราคาแสนแพงของความเครียดที่มีต่อธุรกิจ (และวิธีการแก้ปัญหา)

เรื่องความเครียดเป็นสิ่งที่เราทุกคนล้วนมี แต่เราเคยคิดไหมว่าความเครียดนั้นทำให้เกิดผลร้ายแรงขนาดไหน? ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่เราก็คงรู้ๆ กั...

[TED ควรดู] เป็นมิตรกับความเครียดกันเถิด

ความเครียดเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใครออกใคร แน่นอนว่าใครๆ ก็คงไม่อยากต้องอยู่ในภาวะที่มีความเครียดเช่นเดียวกับความเชื่อที่เรามักบอกๆ กันว่ายิ่งเครียดแล้วจะเป็นอันตราย...

ดนตรีกับการทำงาน

หลายๆ ทีที่เราต้องเผชิญหน้ากับความเครียดชนิดถาโถมเข้ามา ถ้าสติดีๆ กันหน่อยเราก็อาจจะรับมันได้ด้วยรอยยิ้ม หรือไม่ก็ลดความรุนแรงของมันไปไม่ให้ก่อกวนเราได้นัก แต่ใ...