ความเชื่อใจ

Trust: ความเชื่อใจที่จำเป็นต่อการสร้างทีม

วันก่อนที่บริษัทของผมมีการตั้งคำถามว่าสิ่งใดจำเป็นและอยากให้มีเกิดขึ้นในบริษัท จู่ๆ ผมก็นึกถึง Exercise ในวิชา Acting 1 ของการเรียนศิลปะการละครขึ้นมา Exercis...