ความเปลี่ยนแปลง

อันตรายของความเคยชิน

วันก่อนได้อ่านหนังสือ The Art of the Idea ซึ่งว่าด้วยศิลปะในการคิด มีตอนหนึ่งของหนังสือที่ผมชอบและอดไม่ได้ที่จะติดและนำมาคิดต่อ ตอนนั้นมีเนื้อหาว่าด้วยความเค...