คำถาม

6 คำถามที่คุณควรถามตัวเองในทุกๆ วัน

ถ้าใครที่เคยฟังผมบรรยายในงานต่างๆ นั้น อาจจะพอสังเกตได้ว่าผมเป็นพวกชอบตั้งคำถามประหลาดๆ หรือชวนให้คนคิดตามมากกว่าจะพูดเล่าอธิบายไปเรื่อยๆ เพียงอย่างเดียว ทั้งนี...