ค้นหา

[เคล็ดลับมนุษย์เงินเดือน] 6 – ไม่มีใครเกิดมาเพื่อทำได้ทุกอย่างหรอก (โว้ย)

วันก่อนระหว่างเดินออกจากสถานีรถไฟฟ้า ผมได้คุยกับน้องในทีมที่บังเอิญกลับทางเดียวกันและพูดเรื่องการค้นหาศักยภาพตัวเองและต่อยอดทักษะที่ตัวเองมี ประเด็นสำคัญที่ผมพู...