จิตวิทยาม การตลาด

รู้จัก Fogg’s Behavior Model – โมเดลการสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ ให้กลุ่มเป้าหมาย

ถ้าพูดในแง่การตลาดนั้น หนึ่งในสิ่งที่นักการตลาดล้วนอยากให้เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ได้ เช่นทำให้เขาหันมาใช้ช่องทางใหม่ๆ เปลี่ยนจากการไปสา...