จูงใจ

3 ข้อคิดที่ชวนให้คุณ (อาจจะ) อยากขอโทษมากขึ้น

ใครๆ ก็ล้วนทำเรื่องผิดพลาดกันได้ อย่างวันนี้ผมเองก็ทำเรื่องผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยเหมือนกันและทำให้คนที่ทำงานด้วยอาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจอยู่พอสมควร สิ่งที่ผมทำแทบ...