ฉลาด

10 เรื่องง่ายๆ ที่คุณทำได้ทุกวันเพื่อที่จะฉลาดขึ้น

เรามักพูดกันบ่อยๆ ว่าอยากฉลาดกว่านี้ เพราะถ้ายิ่งฉลาดมากขึ้นเท่าไรก็จะยิ่งสามารถทำอะไรได้มากขึ้นอีกเยอะ (ตามที่เราเชื่อ) แต่ในขณะเดียวกันเองหลายๆ คนก็มักบอกว่าค...