ซื้อของ

พฤติกรรมแปลกๆ เมื่อเราซื้อของ (และนักการตลาดควรเข้าใจแล้วเอาไปใช้)

เมื่อพูดเรื่องของการซื้อของนั้น นักการตลาดมักพยายามจะอธิบายรูปแบบการซื้อของแบบ "เป็นเหตุเป็นผล" เช่นการเปรียบเทียบราคาสินค้าว่าอันไหนถูกกว่า ดูว่าฟีเจอร์ไหนเยอะ...