ซื้อ View

[รู้ทันดิจิตอล] เมื่อ Like View Followers ถูกซื้อได้แค่ปลายนิ้ว

ตั้งแต่เราเข้าสู่ยุค Social Media Marketing นั้น การวัดประสิทธิภาพด้วยตัวเลขกลายเป็นมาตราฐานใหม่ที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะเทคโนโลยีดิจิตัลทำให้เราสามารถเก็บข้อม...