ตวามรัก

ทางที่จะหลุดพ้นจากรักที่ทุกข์…ก็แค่แบมือเท่านั้นแหละ

ความทุกข์ความโศกจากเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ฝังใจและสุดแสนจะทรมานสำหรับทุกๆ คน ผมเชื่อว่าคุณๆ ที่อ่านบล็อกนี้อยู่ก็ต้องล้วนมีอดีตที่ทำให้ต้...