ทางเลือก

เราเลือกจะลงทุน “ชีวิต” เราอย่างไร?

วันก่อนผมนั่งคุยกับน้องที่รู้จักเรื่องการลงทุน เนื่องจากเธอกับชั่งใจว่าจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ดีหรือไม่ หรือจะใช้วิธีเก็บเงินแล้วเอาไปซื้อโน่นซื้อนี่แบบปรกติ ผม...