ทำงาน

อย่ารอคนอื่น!!

ในชีวิตการทำงานนั้น มีบ่อยครั้งเป็นธรรมดาที่เราต้องทำงานกับคนอื่น ฝ่ายอื่น แล้วงานของแต่ละฝ่ายก็ต้องมารวมกัน เชื่อมเข้าด้วยกัน แต่สิ่งที่เรามักพบว่าเป็นป...

ความสำเร็จไม่ควรจะเดียวดาย

ในประสบการณ์ส่วนตัว ผมเจอกับหลายเหตุการณ์ที่ต้องเจอกับคนที่บอกตัวเองว่าประสบความสำเร็จ หรือมีหน้าที่การงานสูงแต่กลับใช้ความสูงส่งนั้นกดผู้อื่น บ้างก็เอาเปรียบผู...

ทำงานไปเพื่ออะไร?

เคยมีคนถามผมว่าทำงานเยอะๆ ไปเพื่ออะไร มีแต่คนอยากทำงานสบายๆ ได้เงินเดือนเยอะๆ... ผมมองว่าการทำงานคือการฝึกตัวเอง ฝึกให้เก่งขึ้น ทุกครั้งที่เราทำงาน จะงานเล็ก...