ท่องเที่ยว

3 พฤติกรรมใหม่ของนักท่องเที่ยวที่นักการตลาดควรอัพเดทให้ทัน

การเข้ามาของดิจิทัลทำให้พฤติกรรมในการท่องเที่ยวของเราเปลี่ยนไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งแน่นอนว่านั่นกระทบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกันพอสมควร และบรรดานักการตลาดร...

สบายๆ รีวิว Hilton Pattaya

บล็อกรีวิวนี้น่าจะเป็นบล็อกต่อเนื่องจากการไปทริป Nokia Lumia 920 ที่ก่อนหน้านี้พูดถึง Flight of the Gibbon ไปก่อนแล้ว โดยในทริปนี้เรามีที่พักคือโรงแรม Hilton Pa...

Flight of the Gibbon – โหนสลิงตะลุยป่าเมืองไทย

การท่องเที่ยวแบบ Adventure นั้นเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวที่เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ และมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวนอกจากแค่การไปเที่ยวเพื่อพักผ...