นามบัตร

ธรรมเนียมและมารยาทต้องรู้ของการแลกนามบัตร

การทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนก็มักมีการติดต่อและพบเจอคนอื่นๆ อยู่บ้างเป็นธรรมดา ยิ่งถ้าตำแหน่งที่ต้องทำงานกับลูกค้าหรือบริษัทอื่นๆ ด้วยแล้ว การต้องประชุมร่วมกับคนท...