นิสัยเสีย

5 นิสัยแย่ในการทำงานที่จะตัดโอกาสความก้าวหน้าของคุณ

ผมเชื่อว่าใครๆ ก็อยากก้าวหน้า อยากได้รับการเลื่อนขั้นหรืออยากได้โอกาสในการทำงานอะไรที่จะสร้างผลงานให้กับตัวเองได้ แต่ก็อีกนั่นแหละที่ผมมักจะตั้งข้อสังเกตว่าทำไม...