บทสนทนา

2 คำที่คุณต้องพูดให้เป็นในที่ทำงาน

ในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นั้น การสื่อสารและต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นคงจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ ซึ่งแน่นอนว่าการในแต่ละวันนั้นคุณจะต้องพูดคุย แลกเปลี่ยน โน...