บริหารเวลา

[เคล็ดลับมนุษย์เงินเดือน] 3 – จัดลำดับงานแบบ ABCDE

การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานนั้นเป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่คนพูดถึงกันเสมอว่าทำให้คนทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามี "งาน" ที่ต้องทำในแต่ละวั...