บุคลิก

[TED ควรดู] ท่าทางที่คุณเลือกแสดงจะสร้างตัวตนของคุณ

ปรกติเรามักจะมีความคิดทำนองว่าสิ่งที่เราแสดงออกคือสิ่งท่ีเราเป็น ประมาณว่าลึกๆ แล้วเราเป็นอย่างไร เราก็จะมีบุคลิกแบบนั้น มีท่าทางหรือภาษากายในแบบนั้นๆ แน่นอนว่า...

7 นิสัยการพูดที่ทำลายภาพลักษณ์ของคุณ

พูดดีเป็นศรีแก่ปาก เราจำสุภาษิตนี้มาแต่ไหนแต่ไรแต่น่าแปลกที่เราก็ยังเห็นคนสร้างปัญหากันด้วยคำพูดอยู่เรื่อยๆ ซึ่งจะว่าไปแล้ว ส่วนหนึ่งก็เพราะเรานั้นมักจะลืมตัวหร...

บุคลิกภาพ 5 แบบของพนักงานที่มักจะได้รับการเลื่อนขั้น

คนทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนส่วนมากล้วนอยากจะได้รับการโปรโมตเลื่อนตำแหน่งกันเป็นธรรมดา (แต่ผมขอไม่บอกว่าทุกคนแล้วกัน เพราะบางคนก็ไม่อยากเลื่อนขั้นอะไร) แน่นอนว่าทั...