ประทับใจ

เมื่อ Facebook ช่วยสร้างเพื่อนกว่า 2 ล้านคนให้กับเด็กน้อยที่ขาดเพื่อน

หลายๆ ครั้งที่เรามักจะได้ยินเรื่องราวน่าประทับใจที่เกิดขึ้นจาก Social Media ซึ่งสร้างสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้ในอดีตให้เกิดขึ้นจริง อย่างข่าวล่าสุดที่ผมเพิ่งอ่านนี...