ประสานงาน

3 พฤติกรรมในการติดต่อประสานงานที่ทำให้คุณดูแย่ในสายตาคนอื่น

การติดต่อและประสานงานกันนั้นเป็นสิ่งที่คนทำงานต้องทำกันอยู่ประจำในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกันภายในแผนก ข้ามแผนก หรือแม้แต่ข้ามบริษัทไปยังลูกค้า เอเยนซี่ S...