ประสิทธิภาพ

7 ขั้นตอนเปลี่ยนตัวเองให้ใช้ชีวิตและทำงานแบบมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

ในการทำงานต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตนั้น ล้วนมีสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายอยู่ปลายทาง แต่น่าสนใจไหมล่ะครับว่ามีกี่ครั้งที่เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างสำเร็จ? มีส...