ประเทศไทย

สถิติ E-Commerce ไทย

คนไทยซื้อของออนไลน์กันอย่างไรในปี 2015

จากบล็อกที่แล้วที่แล้วเราดูสถิติพฤติกรรมการออนไลน์ของคนไทยจาก ETDA ไปบ้างแล้ว บล็อกนี้เราลองมาเจาะดูสถิติที่อยู่ในรายงานเดียวกันแต่พูดถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าออ...