พูด

7 พฤติกรรมที่คุณเป็นโดยไม่รู้ตัวแล้วทำให้พูดแบบกระชับๆ ไม่ได้

ช่วงนี้ผมกำลังอ่านหนังสือ Brief: Make a Bigger Impact by Saying Less ซึ่งเป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องวิธีทำให้การสื่อสารของเรากระชับและได้ใจความเพื่อให้เกิดประสิทธิ...