ภาพ

ขนาดภาพทุกอย่างที่คุณควรจะรู้ของ Facebook (อัพเดท News Feed ใหม่)

ผมเคยโพสต์ Infographic ของ Jon Loomer ซึ่งรวบรวมขนาดภาพที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการทำ Facebook Page ซึ่งก็เรียกว่าครบทุกขนาดภาพจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น Cover Photo, Photo...