มารยาท

กดมิเตอร์ใหม่ – มารยาท (?) ของคนขึ้น Taxi

วันก่อนผมขึ้น Taxi ไปส่ง @linching2 ที่บ้านก่อนจะเดินทางต่อไปที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ๆ ตอนผมขึ้น Taxi นั้นผมก็บอกที่หมายเป็นที่พักของ @linching2 และเมื่อส่งเสร็จ ผ...

ธรรมเนียมและมารยาทต้องรู้ของการแลกนามบัตร

การทำงานแบบมนุษย์เงินเดือนก็มักมีการติดต่อและพบเจอคนอื่นๆ อยู่บ้างเป็นธรรมดา ยิ่งถ้าตำแหน่งที่ต้องทำงานกับลูกค้าหรือบริษัทอื่นๆ ด้วยแล้ว การต้องประชุมร่วมกับคนท...

ออนไลน์ไม่ใช่ที่อภิสิทธิ์ให้มาทำตัวไร้มารยาท

จากวันก่อนที่เขียนบล็อกไปเรื่องการอ้างเสรีภาพออนไลน์จนกลายเป็นข้อแก้ตัวน้ำขุ่นๆ เพื่อให้ทำอะไรตามใจตัวเอง ก็มีหลายคนชวนผมคุยนอกรอบและตั้งประเด็นว่าถ้าเราเอากฏหม...

รู้ว่าอะไรไม่ควรพูด ให้พอๆ กับรู้ว่าอะไรควรพูด

คนฉลาดไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรควรพูด แต่ต้องรู้ว่าอะไรไม่ควรพูดด้วย คำพูดข้างบนเป็น Quote ที่ผมเคยทวีตไว้เมื่อนานมาแล้วจากการที่ผมเฝ้ามองโลก Social Media ทั้งบน...