มุมมอง

3 เรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด (ถ้าคุณพลิกมุมมอง)

ผมเชื่อว่าถ้าใครอ่านพวกคำคมปลุกใจหรือแนวคิดของคนประสบความสำเร็จมานั้นก็คงจะคุ้นเคยกับวิธีคิดที่มองว่าปัญหาไม่ใช่อุปสรรค์ที่มีแต่ทำให้เราทรมานเสียทีเดียว แต่ในคว...

7 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “ทัศนคติ” ในการกำหนดชีวิตคุณเอง

ช่วงนี้ผมอ่านหนังสือ The Complete 101 Collection: What Every Leader Needs to Know ของ John C. Maxwell อยู่ ซึ่งบทแรกๆ ของหนังสือมีการพูดเรื่องความสำคัญของทัศนคต...

วิสัยทัศน์ – คุณสมบัติสำคัญของคนและบริษัทที่จะประสบความสำเร็จ

เวลามีคนถามผมว่าทักษะเรื่องอะไรสำคัญบ้างกับคนยุคนี้ ผมก็มักจะยกทักษะหลายๆ อย่างที่ผมมองว่าสำคัญเช่นการค้นหาข้อมูล การจัดการ ความสามารถในการเรียนรู้ ฯลฯ และหนึ่ง...