ยุคดิจิทัล

[TED ควรดู] องค์ประกอบของการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่ายุคดิจิทัลนั้น เราจะเห็นว่ารูปแบบของธุรกิจรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ  และนั่นอาจจะทำให้หลายๆ องค์กรต้องกล...