ลด

กดกันเข้าไป! Facebook อาจลด Organic Reach ของ Page เหลือแค่ 1%

เรื่องการลด Organic Reach ของ Facebook นั้นเป็นเรื่องชวนหงุดหงิดแต่ต้องจำยอมของบรรดาเจ้า Facebook Page โดยเฉพาะแบรนด์ต่างๆ อย่างช่วยไม่ได้ แต่แม้ว่าจะโดนเสียงวิ...