ละเอียด

“คนละเอียด” เป็นคนละเรื่องกับ “คนชอบจับผิด”

วันก่อนผมพูดถึงเรื่องการทำลายคนทำงานด้วยกันโดยใช้วิธีสร้างความกลัว ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่บางคนเป็นและสร้างความระอาให้คนรอบข้างอยู่หลายๆ ครั้ง นั่นก็ค...