วันพ่อ

วันพ่อ…

ใกล้วันพ่อเข้ามาแล้ว น่าแปลกใจเล็กน้อยที่ปีนี้เราไม่ค่อยมีบรรยากาศวันพ่อกันแบบปีก่อนๆ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเพราะม๊อบ เพราะการเมือง หรือว่าเพราะอะไร และสิ่งที่น่าคิด...