วางแผน

2 อย่างสำคัญที่คุณควรรู้ก่อนจะเรียกสิ่งที่ทำว่า Strategy

คำว่า Strategy เป็นหนึ่งในคำที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้ในการทำงานสุดจะบ่อย เรียกได้ว่าเอะอะอะไรก็ “ขอ Strategy” แล้วคนทำงานก็ต้องไปนั่งทำ Presnetaion มานำเสนอ “Strategy...
การวางแผน อย่างไรให้มี Cresativity และ ความคิดสร้างสรรค์

คำถามที่คุณควรถามเพื่อให้เกิดวางแผนที่ “สร้างสรรค์”

การวางแผนที่ดีมักจะนำไปสู่การได้ผลลัพธ์ที่ดี นั่นทำให้นักวางแผนกลยุทธ์ให้ความสำคัญมากกับการตั้งต้นในขั้นตอนนี้อย่างมาก อย่างไรก็ตามเราก็มักจะพบปัญหาส่วนใหญ่คือเ...

7 ขั้นตอนการทำ Content Marketing ที่คุณควรจะรู้

การทำ Content Marketing นั้นมีรูปแบบวิธีคิดและการออกแบบที่หลากหลาย แม้แต่ผมเองก็มีหลายกรอบความคิดเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับตามสถานการณ์ของแบรนด์ที่กำลังทำงานด้วย...