วิวัฒนาการ

กว่าจะเป็น Smartphone ในวันนี้ เราผ่านอะไรกันมาบ้าง?

ถ้าเป็นเด็กยุคใหม่คงจะโตขึ้นมาพร้อมกับการเห็น Smartphone เป็นอุปกรณ์ที่ครบครันในทุกๆ อย่าง แต่สำหรับคนยุค Gen Y ที่ไม่ได้โตขึ้นมาโดยมี iPhone เป็นโทรศัพท์เครื่อ...