วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ – คุณสมบัติสำคัญของคนและบริษัทที่จะประสบความสำเร็จ

เวลามีคนถามผมว่าทักษะเรื่องอะไรสำคัญบ้างกับคนยุคนี้ ผมก็มักจะยกทักษะหลายๆ อย่างที่ผมมองว่าสำคัญเช่นการค้นหาข้อมูล การจัดการ ความสามารถในการเรียนรู้ ฯลฯ และหนึ่ง...