ศึกษา

Cross-Screen Engagement – พฤติกรรมเสพคอนเทนต์ข้ามจอของคนดิจิทัล

วันนี้ผมไปเจอรายงานของ Microsoft Advertising เรื่องของ Cross-Screen Engagement ที่ทำการศึกษารูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากมี Multi...