สมัครงาน

[เคล็ดลับมนุษย์เงินเดือน] 19 – อย่าพยายามเป็น Job Hopper (ถ้าไม่แน่จริง)

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผมต้องอ่าน Resume ของคนมากมายที่เข้ามาสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับ ซึ่งก็ล้วนมีคนมากมายหลายประเภททั้งต่างประสบการณ์ ต่างวุฒิ ต่างความสาม...