สังคม

ไม่มีเทวดาให้เรารอคอยความช่วยเหลือหรอก

ผมเชื่อว่าในปัจจุบันหลายๆ คนต้องเคยมีการบ่นไม่มากก็น้อยถึงสภาพสังคมในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องปัญหาความเป็นอยู่ ปัญหาจริยธรรม วุฒิภาวะ การทะเลาะเบาะแว้ง คอรัปช...