สัจธรรม

เลคเชอร์ชีวิตของ Richard Teo

เมื่อวานเจอคนแชร์โพสต์หนึ่งมาใน Facebook และพบว่ามีเนื้อหาน่าสนใจมาก เกี่ยวกับแพทย์คนหนึ่งซึ่งพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งนั่นทำให้เขาพบสัจธรรมบางอย่างในช่วงบั...