สัมภาณ์งาน

5 คำพูดที่คุณไม่ควรใช้ในการบรรยายสรรพคุณตัวเอง (โดยเฉพาะเวลาสัมภาษณ์งาน)

หลายๆ ครั้งที่เราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแนะนำตัว บ้างก็เป็นโอกาสที่ต้องบรรยายลักษณะหรือจุดเด่นของตัวเองอย่างเช่นในช่วงของการสัมภาษณ์งานหรือทำเวิร์คชอปต่างๆ...