สัมภาษณ์งาน

3 คำถามสำคัญที่ Amazon ใช้ในการพิจารณาเลือกคนเข้าทำงาน

การคัดเลือกคนเข้าทำงานนั้น ผู้จ้างคงมีคำถามมากมายที่ต้องคุยกับคนถูกสัมภาษณ์เพื่อพยายามหาข้อมูลมากมายมาประกอบการตัดสินใจว่าคนดังกล่าว “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” กับตำแห...

[เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย] สถิติน่ารู้ก่อนจะไปสัมภาษณ์งาน

ในฐานะที่ทุกวันนี้ก็ต้องสัมภาษณ์คนอยู่ไม่น้อย ก็เลยทำให้เจอการสัมภาษณ์คนหลายๆ แบบด้วยกัน อีกทั้งว่าที่ภรรยาของผมเองก็ทำงานในตำแหน่ง HR ด้วย ผมเลยได้ฟังเรื่องราว...