สิทธิ. เสรีภาพ

เสรีภาพออนไลน์ ไม่ชอบก็ไม่ต้องมา Follow: ข้ออ้างโง่ๆ มักง่าย และไร้ความรับผิดชอบ

โลกออนไลน์ในทุกวันนี้มีช่องทางการเสพข้อมูลมากมายเกิดขึ้นในทุกๆ วัน โดยเฉพาะเมื่อคนธรรมดาทั่วไปกลายเป็นสื่อที่ผลิตเนื้อหาและเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ไม่...