อักษรศาสตร์

คณะอักษรฯ ให้อะไรมากกว่าที่คุณรู้

เวลาเราพูดชื่อคณะ "อักษรศาสตร์" สิ่งแรกๆ ที่มักตามกันมาคือการคิดว่าคณะนี้เรียนภาษา ถ้าคิดกันหนักๆ ก็อาจจะมองว่าคณะนี้คือโรงเรียนสอนภาษาเป็นแน่ ส่วนคนที่เรียนจบก...