เปลี่ยนตัวเอง

ประยุกต์ 3 Boxes Solution เพื่อวางแผนชีวิตในปีหน้า

ถ้าพูดถึงโมเดลและ Framework ต่างๆ นั้น ส่วนมากเราก็มักจะเอามาใช้กับเรื่องการบริหารและการทำธุรกิจเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็สามารถเอามาใช้กับชีวิ...

8 นิสัยและกิจวัตรประจำวันที่คุณควรสร้างรับปีใหม่ 2015

ไหนๆ ก็เข้าปีใหม่แล้ว ผมเชื่อว่าหลายๆ คนเองก็คงมีไอเดียอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่พอสมควร ซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้นั้น เราก็มักจะพูดบ่อยๆ เรื่องของการเปลี่ยนนิสัยแย่...

[TED ควรดู] ท่าทางที่คุณเลือกแสดงจะสร้างตัวตนของคุณ

ปรกติเรามักจะมีความคิดทำนองว่าสิ่งที่เราแสดงออกคือสิ่งท่ีเราเป็น ประมาณว่าลึกๆ แล้วเราเป็นอย่างไร เราก็จะมีบุคลิกแบบนั้น มีท่าทางหรือภาษากายในแบบนั้นๆ แน่นอนว่า...