เปลี่ยนแปลงตัวเอง

Change Management เปลี่ยนแปลง ตัวเอง

5 ผลกระทบต่อชีวิตเมื่อคุณเลือกจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง

เรื่องของ "การเปลี่ยนแปลง" เป็นสิ่งที่ผมมักหยิบมาเล่าอยู่เสมอๆ และก็คงเป็นหนึ่งในสิ่งที่บรรดาหนังสือหรือคอร์สพัฒนาตัวเอง (หรือจะคอร์สชี้ช่องรวยอะไรก็ตาม) มักจะพ...