เพื่อนร่วมงาน

การร่ำลาเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง

วันนี้น้องสาวผมคนหนึ่งได้มาทำงานเป็นวันสุดท้ายกับ “ครอบครัว” ของทีม Social Content ที่ newmedia+ ซึี่งผมเป็นเสมือนพี่ใหญ่ของครอบครัวนี้อยู่ สำหรับผมเองแล้ว ก...