เรียกร้อง

ออกมาทำไม? – บันทึกเรื่องราวของวันที่ 9 ธันวาคม

ออกมาทำไม? คำถามนี้ผุดขึ้นมาหลายครั้งระหว่างเส้นทางที่ผมเดินจากสีลมไปจนถึงหลานหลวงจนพบว่าขากระเพลกจนไม่สามารถเดินต่อได้ ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วกลับมาที่...