เสื่อม

10 พฤติกรรมอันตรายที่ทำลายสมองโดยไม่รู้ตัว

สมองเป็นอวัยวะสุดสำคัญโดยเฉพาะเมื่อเราคิดในมุมมองของการใช้ความคิดและสติปัญญาตลอดไปจนถึงการควบคุมร่างกายในแต่ละวัน ซึ่งอาการสมองเสื่อมนั้นเป็นสิ่งที่หลายคน (รวมท...