แก้ปัญหา

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการใช้ Creative Problem Solving

3 สิ่งที่ช่วยทำให้คุณเกิด Creativity ในการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) เป็นสิ่งที่หลายๆ คนเริ่มพูดถึงเยอะขึ้นในยุคที่เราเริ่มต้องพยายามมองหาวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ แทนที่จะใช้สู...

5 วิธีจัดการความกังวลใจของคุณให้ลดลง (หรือหายไป)

ความกังวลมักเป็นที่เรื่องห้ามกันไม่ได้ และหลายครั้งความกังวลนี้เองที่ทำให้ชีวิตของเราต้องยุ่งยากพอสมควร ทั้งนี้ความกังวลมักนำมาสู่ความหนักใจและทำให้ในหลายๆ สถาน...

เปลี่ยนชีวิตได้ แค่เลือกจะ Yes หรือ No ให้กับปัญหา

หนึ่งในปัญหาเดิมๆ ที่เกิดขึ้นแทบจะทุกวันของการทำงานของผมคือ “งานเข้า” ซึ่งดูจะเป็นเหมือนงานประจำของผมไปแล้ว ไม่ว่าจะเกิดจากงานที่ทำอยู่ หรือเกิดจากการที่ลูกค้าม...

เพราะเราไม่ได้สู้ปัญหาเพียงคนเดียว

การทำงานใดๆ เป็นเรื่องปรกติที่จะต้องเจอปัญหาที่บั่นทอนกำลังใจ หลายๆ ครั้งมันทำให้เรารู้สึกท้อและทรมานจนอยากจะหันหลังกลับ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องยากที่จะรับมือหากต้อง...