แง่คิด

เมื่อ Influencer ผันไปเป็น Presenter: ความเชื่อใจที่ถูกลดทอนหายไป

เมื่อหลายวันก่อน ผมเปิด Facebook ตามปรกติจนผมไปเจอคนรู้จักผมคนหนึ่งโพสต์แนะนำสินค้าชิ้นหนึ่งบน Timeline บอกสรรพคุณแถมด้วยราคาเสร็จสรรพพร้อมทั้งชวนเชิญเพื่อนๆ ไป...

ไม่ต้องคิดใหญ่เสมอไปเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่หลายคนล้วนอยากให้เกิดขึ้นเพื่อก้าวไปข้างหน้า แต่ในขณะเดียวกัน หลายคนก็กลัวความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วน...