แถลงข่าว

เรื่องที่ผู้บริหาร (และทีมงาน) ควรรู้ทันและเตรียมตัวก่อนแถลงข่าวยุคนี้

การแถลงข่าวเป็นเรื่องที่ทีมงาน PR ของบริษัทต่างๆ มักจะทำกันอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดตัวสินค้าใหม่ แนะนำบริการ ตลอดไปจนถึงการชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ที่กำ...